OPR Primair passend onderwijs (PPO)

Woensdag 22 februari 2023

PPO Rotterdam is het samenwerkingsverband van de Rotterdamse schoolbesturen voor primair onderwijs.

In het onderwijs hebben ouders en personeelsleden medezeggenschap. Bij een school gebeurt dat via de Medezeggenschapsraad (MR), bij een samenwerkingsverband gaat dit via de Ondersteuningsplanraad (OPR). Via de OPR denken ouders en personeelsleden mee en adviseren zij onder andere over de plannen voor passend onderwijs in de regio en verdeling van middelen.

Het is de wettelijke taak van de OPR om eens per vier jaar instemming te geven aan het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De OPR volgt ook de voortgang van het ondersteuningsplan. Daarnaast denkt de OPR mee over belangrijke thema’s binnen passend onderwijs. Tevens communiceert de OPR naar haar achterban.

Lijkt het u leuk om uw stem te laten horen en mee te denken over passend onderwijs in Rotterdam? Wilt u praktijkervaringen delen, ideeën voorstellen, adviseren en daarmee als klankbord dienen voor bestuur en professionals van het samenwerkingsverband? In de bijlage treft u de wervingstekst voor de OPR van PPO. Indien u interesse heeft, vindt u hier alle informatie.


Terug

Maashavenkade 225

3072 ES Rotterdam

010-4842437

info@nullglobetrotterkatendrecht.nl