Anders geleerd

Soms komt het voor dat leerlingen (om diverse redenen) niet meekomen in het reguliere onderwijs en dat een verwijzing naar het SBO noodzakelijk is. Wij vinden dat ook deze kinderen zoveel mogelijk op de Globetrotter moeten kunnen blijven. De leerlingen blijven op hun eigen basisschool met hun eigen vrienden in hun eigen omgeving, de sociale interactie wordt in stand gehouden. We willen het maximale uit het kind halen met onderwijs dat past binnen ons pedagogisch klimaat en onderwijskundige aanpak. De leerlingen volgen de basisvakken (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, etc) in de SBO groep. Waar mogelijk draaien zij mee met hun leeftijdsgenoten, zoals gym, muziek. Daarnaast werken zij tijdens de projecturen (WO) in hun jaargroepen mee. De leerkracht van de SBO groep is eindverantwoordelijk voor de begeleiding en de verwachtingen / eisen. Deze groep start in het schooljaar 2019/2020 met een pilot. Dat wil zeggen dat wij 2 jaar lang onderzoeken of deze werkwijze de gewenste resultaten oplevert voor deze groep kinderen.


Facebook
LinkedIn