Vakantie, Studiedagen, Verlof en Verzuim

Schoolkalender voor 2020/2021

Verlof
Wij mogen kinderen buiten de schoolvakanties géén vrij geven voor een vakantie of een bezoek aan het land van herkomst. Mocht u uw kinderen om die reden toch van school houden, dan moeten wij dit melden aan de afdeling Leerplicht van de gemeente. De leerplichtambtenaar kan een forse geldboete opleggen. Zie ook www.rotterdam.nl/leerplicht.
Op christelijke feestdagen (zoals Pasen, Pinksteren, Hemelvaart) hebben alle kinderen in Nederland vrij. Kinderen met een andere (religieuze) achtergrond mogen ook hun belangrijkste feestdagen vieren: hindoes Divali en het Holi-feest; moslims het Offer- en Suikerfeest; Chinezen Chinees Nieuwjaar. U kunt hier vooraf één dag verlof voor aanvragen bij de directie. De officiële richtlijnen staan in de folder ‘extra verlof’ van Bureau Leerplicht. Deze folder kunt u aanvragen bij de directie. Ook voor jubilea, andere gewichtige redenen en extra vakantie vanwege specifieke aard van het beroep van ouders kunt u verlof aanvragen bij de directie. U kunt hiervoor DIT formulier gebruiken en inleveren bij de directie op school of mailen naar directie@globetrotterkatendrecht.nl. Aanvraagformulier voor VERLOF buiten de schoolvakanties. Blad 3/3 E. Indien nodig kan telefonisch (010-498 42 58) advies worden gevraagd aan de Afdeling Leerplicht van de gemeente Rotterdam. Ondergetekende heeft wel geen* bezwaar voor het verlenen van dit extra verlof op grond van de hieronder beschre- www.rotterdam.nl

Verzuim/ziekmelding
Is uw kind ziek, geef dit dan vóór 08.20 uur (telefonisch) door aan de conciërge van de locatie waarop uw kind zit. Hij of zij zal vragen waarom uw kind niet kan komen, en hoe lang dit ongeveer gaat duren. Ook kan dit worden doorgegeven via Parro. Afwezigheid en verlofaanvragen houden we bij in het leerlingdossier.


Facebook
LinkedIn