Dalton

www.dalton.nl

De Globetrotter heeft bewust gekozen voor het Daltononderwijs. Dit is gebaseerd op het gedachtegoed van Helen Parkhurst. Daltononderwijs doe je niet, dat is β€˜a way of living’. Alles wat kinderen al kunnen, hoef je ze niet meer te leren. Zij zei: β€˜Wat wij nodig hebben zijn mensen zonder vrees! Kinderen die initiatief durven nemen, verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf,
de medemens en zijn omgeving.’ Op onze Daltonschool leren kinderen door zelfstandig kennis en ervaring op te doen.


Vrijheid

Vrijheid betekent in het Daltononderwijs: goed omgaan met verantwoordelijkheid. Ons uitgangspunt is vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Leerkracht en leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat hij of zij nodig heeft om een onderwijstaak te kunnen doen, en in hoeveel tijd. Na afloop bespreekt de leerling zijn of haar werkwijze met de leerkracht. Leren omgaan met vrijheid gaat stap voor stap. In de eerste twee groepen voeren 4-, 5- en 6-jarigen (zelfstandig) kleine, overzichtelijke keuzetaken uit. Hoe verder de kinderen zich ontwikkelen, hoe omvangrijker en complexer de taken.


Zelfstandigheid

Daltononderwijs wil kinderen helpen opgroeien tot volwassenen die zelfstandig denken en doen. Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Op de Globetrotter Katendrecht kijken wij steeds naar wat ieder kind nodig heeft om iets specifieks te leren. De leerkracht begeleidt en coacht, maar laat het initiatief zoveel mogelijk bij de leerling zelf.


Samenwerken

Om goed in de samenleving te functioneren, moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf uitkiest. Daarom spelen en werken de Globetrotter-leerlingen veel in groepjes. Meestal met kinderen uit dezelfde groep, maar ook met leerlingen van andere leeftijden. Zo leren zij naar elkaar te luisteren en respect voor elkaar te hebben.


Facebook
LinkedIn