Onderwijsvisie

Alle kinderen willen autonoom worden. Wij begeleiden de kinderen tijdens dit proces. Dit doen we door ze te motiveren, stimuleren, uit te dagen en buiten kaders te denken, ze met liefde omringen en te prijzen waar ze goed in zijn. We willen dat ieder kind groeit! Zowel cognitief, als sociaal-emotioneel, als creatief. We richten ons onderwijs en onze onderwijsomgeving zo in dat kinderen de mogelijkheden krijgen om zich op allerlei gebieden te ontwikkelen. Ieder op zijn eigen tempo en op zijn eigen unieke manier. We werken vanuit ons hart en gaan altijd uit van vertrouwen. Kinderen worden bij ons uitgedaagd om initiatieven te nemen en ervaringen op te doen. Daarom vinden we belevingswereld en interesses van kinderen heel belangrijk.

Wij hebben de ambitie om vanaf januari 2021 een Dalton IKC te worden. Van 0-6 jaar zijn onze partners Kinderdam en Peuter en Co. Op onze school hebben wij de Anders Geleerd-groep, welke werkt volgens de normen van het SBO, waarbij leerlingen die anders zouden uitstromen naar een SBO-school buiten de wijk binnen onze school blijven. Waar het mogelijk is doen deze leerlingen mee in hun eigen jaargroep, maar waar het nodig is krijgen zij onderwijs op hun eigen niveau in een kleine setting. Ook is op school de Gaaf op Zuid groep gevestigd; een voorziening van PPO voor hoogbegaafde kinderen vanuit heel Rotterdam-Zuid.


Facebook
LinkedIn