Over de MR

Medezeggenschapsraad: voor goed onderwijs
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), die samen met de directie werkt aan goed onderwijs voor de leerlingen en aan een fijne werkomgeving voor de docenten. Op een aantal onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht – de schooltijden bijvoorbeeld, of het schooljaarplan. Over veel andere onderwerpen heeft de MR adviesrecht.

Leden
In een MR zitten leerkrachten en ouders. Zij zijn de vertegenwoordigers van hun ‘eigen’ groep. In de MR van De Globetrotter zitten: De oudergeleding: Janneke Möhlmann, Aysegul Topcuoglu en Charlotte van Velzen, Duco Hoogland. De personeelsgeleding: Rosalie Maas, Sandra Totzke en Hanneke Lodder en Mandy van der Wijngaart. Formeel moet het aantal deelnemers van ouders en personeel gelijk zijn. Dit betekent dat de laatst ingekomen ouder niet stemgerechtigd is.

Hoe werken wij?
De MR komt elke maand bij elkaar: de ene maand alleen met elkaar (de MR-vergadering), de andere maand met de directie erbij (de overlegvergadering). Op de MR-bijeenkomst bereiden wij stukken voor, op de overleg-bijeenkomsten bespreken we dit met de directeur of geven we onze adviezen. De MR-bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle belangstellenden. Al met al duren deze bijeenkomsten ongeveer 2 uur. Tijdens de MR-vergadering wordt er van je verwacht dat je meedenkt over de visie en ontwikkeling van de school.

Voor algemene informatie over de MR: infowms.nl
Er bestaat ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de RVKO. Hierin zijn alle afzonderlijke MR’en vertegenwoordigd.  

Deze raad behandelt alles wat van gemeenschappelijk belang is voor alle RVKO-scholen. Kort gezegd: de GMR heeft inspraak in het bestuursbeleid; elke afzonderlijke MR in schoolspecifieke zaken.  

Wanneer u een vraag heeft voor de MR kunt u contact opnemen met 1 van de leden of via mr@globetrotterkatendrecht.nl


Facebook
LinkedIn