Rondleiding, inschrijving en wennen

Rondleiding

Twee keer per maand is er een uitgebreide rondleiding door onze locatie Maashavenkade (het hoofdgebouw). Aan de rondleiding gaat een kort gesprek vooraf. Tijdens deze rondleiding kunnen meerdere ouders aanwezig zijn. Er is na afloop altijd ruimte voor het stellen van (individuele) vragen.

U kunt zich hiervoor telefonisch - 010 484 24 37- of schriftelijk – info@globetrotterkatendrecht.nl - opgeven bij de directie van de school. Mocht u toch op een andere dag willen komen, kunt u hiervoor uiteraard een andere afspraak maken. Na het inleveren van de inschrijving is deze pas definitief na het ontvangen van de bevestiging per e-mail! Gezien de groei van de wijk zullen wij per het schooljaar 2019-2020 starten met het hanteren van een wachtlijst. Hierbij hebben mensen die op Katendrecht wonen voorrang.

Wennen

Als u uw kind bij ons heeft ingeschreven, krijgt u vijf weken voor zijn/haar vierde verjaardag een bericht van school. Uw kind wordt dan uitgenodigd om vier keer één dagdeel per week te komen wennen in de groep. Vanaf de vierde verjaardag mag uw kind iedere dag naar school. Kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig.

Kindcarrousel Katendrecht

Vanaf het schooljaar 2019-2020 starten we op Katendrecht met de kindcarrousel. Dit wil zeggen dat alle kinderen op de Kaap die naar één van de aangesloten partners gaan bij elkaar komen. Met elkaar en van elkaar gaan zij vervolgens leren. Dit zijn de kinderen van het basisonderwijs, de peuterschool, het kinderdagverblijf en de BSO.


Facebook
LinkedIn