Visie

De Globetrotter is een Dalton school. Dalton is geen trucje: Dalton ben je. Het is ‘a way of living! Alles ‘ wat we doen op school is gebaseerd op de 5 pijlers van het Daltononderwijs:

Vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie, effectiviteit, zelfstandigheid. Daarnaast geloven we sterk in het versterken van het welbevinden, in complimenten en niet in straf!

Alles wat onze kinderen zelf kunnen hoeven we ze niet meer te leren. Vertel ze altijd wat je wel wilt, i.p.v. wat je niet wilt.

Elk kind heeft in zijn leven één doel: autonoom worden. Dat proces begint feitelijk direct na de geboorte. Ons doel is kinderen te ondersteunen en te coachen bij deze ontwikkeling door ze uit te dagen, te bevragen, te leren om te leren, kritisch te zijn, samen te werken, sociaal te zijn. We sluiten aan bij de zone van naaste ontwikkeling en maken van kinderen levenskunstenaars

Dit doen we door onderwijs op maat te bieden. Alle middelen die ons daarbij kunnen helpen proberen wij in de school te halen.(tablets/thema’s) We proberen zo effectief mogelijk te werken, zodat er tijd en ruimte ontstaat om gesprekken met kinderen te voeren. We willen concrete, duidelijke, zichtbare en feitelijk aantoonbare groei genereren. De kinderen zien en te horen. Persoonlijke aandacht maakt onderdeel uit van ons dagelijks handelen. De administratieve bewijslast wordt tot een minimum teruggebracht, omdat iedereen wordt aangesproken op zijn verantwoordelijkheid.

Dit doen wij op alle niveaus. De missie vanuit ons schoolbestuur: leg uit, pas toe!

De Globetrotter werkt op alle niveaus op deze manier.

Onze leerkrachten ontwikkelen samen thema’s op basis van Geïntegreerd Onderwijs (GO!). Kijken bij elkaar naar lessen en delen de verantwoordelijkheid voor de kinderen. Ze geven elkaar feedback op dat wat ze zien. Kinderen worden bij ons door meerdere leerkrachten geobserveerd. Juist door het werken met open wanden krijgt dit een mooie vorm.

Voor ons is het welbevinden van een kind een vereiste om tot leren te komen. Dit betekent dat daar specifieke aandacht voor is, middels Kindkracht. De leerlingen kunnen dagelijks of wekelijks aangeven hoe ze zich voelen. Tijdens een z.g. bordsessie wordt aangeven hoe het kind zich voelt. Op deze manier worden alle kinderen in de klas verantwoordelijk om te zorgen dat ook kinderen die zich minder prettig voelen toch een fijne dag kunnen hebben.

Kinderen kunnen doelen stellen en kunnen de leerkracht feedback geven middels dit bord.

Het team en de directie werkt op precies dezelfde manier. Dat wat zichtbaar is op klassenniveau, is zichtbaar op teamniveau (en noemen we dit Leerkracht), is zichtbaar op schoolniveau.

Dat noemen we in het Dalton onderwijs: parallelprincipe.

Ons werk is natuurlijk nooit af of klaar. We willen altijd blijven ontwikkelen. Kenmerkend voor de Globetrotter is het voortdurend bezig zijn met innovatief leren. We staan altijd open voor verbetering en zoeken naar vernieuwing om actueel en up-to-date te blijven voor de kinderen van nu!

Naast alle reguliere vakken, geloven we in maatschappelijke veranderingen. Kunst- en cultuuronderwijs helpen de kinderen van nu zich te presenteren in het leven van morgen. Door vakken als drama, dans, muziek, handvaardigheid en tekenen in het reguliere pakket op te nemen, ontwikkelen we bij kinderen het hebben van aandacht en respect voor ieders talenten. Kinderen leren zich presenteren, durven zich meer te uiten, krijgen de kans zich te verbreden en te verdiepen in de kunsten of het culturele erfgoed. Dit maakt van deze levenskunstenaars, mensen met aandacht voor anderen, mensen met aandacht voor dat wat misschien niet zo voorspelbaar is. Mensen met een creatieve geest. De creatieve geest is een geest die oplossingen kan bedenken, innovatief is, vaardigheden combineert. Kortom: we geloven in het ontwikkelen van een creatieve geest, voor kinderen van onze toekomst. Levenskunstenaars!


Facebook
LinkedIn