Intern begeleiders (IB'er)

Intern begeleiders (IB'er)

Onze intern begeleiders (IB'er) volgen met de directie de vorderingen en resultaten van het onderwijs. Ze ondersteunen en begeleiden de leerkrachten op groepsniveau, voert groepsbesprekingen met de leerkrachten en zijn op de hoogte van groepsplannen, aanpassingen in de lesstof of handelingsplannen. De IB’ers stellen, indien nodig, samen met de leerkrachten een ontwikkelingsperspectief op. De IB’er kan ook betrokken worden bij oudergesprekken.

Intern begeleider groepen 1 t/m 3: Laura de Ridder (laura.deridder@rvko.nl)

Intern begeleider groepen 4, 5 en 6: Irma Janga (irma.janga@rvko.nl)

Intern begeleider groepen 7 en 8: Daisy de Wolf (daisy.dewolf@rvko.nl

Indien nodig vindt er op school een Onderwijszorgoverleg (OZO) plaats waarin zorgvragen over bepaalde leerlingen besproken worden. Deelnemers aan dit overleg kunnen zijn: de directeur, schoolmaatschappelijk werk, de leerkracht, de intern begeleider, de schoolverpleegkundige van Centrum voor Jeugd en Gezin, schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam, de wijkagent of een lid van het wijkteam. Ouders worden altijd voor dit overleg uitgenodigd. 

SISA is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden. In SISA staat geen inhoud, geen dossier. Een professional signaleert dat hij of zij betrokken is. Met SISA wordt bijgehouden of er meerdere professionals op hetzelfde moment bij hetzelfde kind, dezelfde jongere of binnen hetzelfde gezin betrokken zijn. 

De intern begeleider kan een SISA registratie doen.

 

 

Terug

Maashavenkade 225

3072 ES Rotterdam

010-4842437

info@nullglobetrotterkatendrecht.nl