Intern begeleiders (IB'er)

Intern begeleiders (IB'er)

Onze intern begeleiders (IB'er) volgen met de directie de vorderingen en resultaten van het onderwijs. Ze ondersteunen en begeleiden de leerkrachten op groepsniveau, voert groepsbesprekingen met de leerkrachten en zijn op de hoogte van groepsplannen, aanpassingen in de lesstof of handelingsplannen. De IB’ers stellen, indien nodig, samen met de leerkrachten een ontwikkelingsperspectief op. De IB’er kan ook betrokken worden bij oudergesprekken.

Intern begeleider groepen 1 t/m 4: Laura de Ridder (laura.deridder@rvko.nl)

Intern begeleider groepen 5, 6 en 7: Irma Janga (irma.janga@rvko.nl)

Intern begeleider groepen 8: vacature (directie@globetrotterkatendrecht.nl)

Indien nodig vindt er op school een Onderwijszorgoverleg (OZO) plaats waarin zorgvragen over bepaalde leerlingen besproken worden. Deelnemers aan dit overleg kunnen zijn: de directeur, schoolmaatschappelijk werk, de leerkracht, de intern begeleider, de schoolverpleegkundige van Centrum voor Jeugd en Gezin, schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam, de wijkagent of een lid van het wijkteam. Ouders worden altijd voor dit overleg uitgenodigd. 

Terug

Maashavenkade 225

3072 ES Rotterdam

010-4842437

info@nullglobetrotterkatendrecht.nl