Thema Leonardo

Dinsdag 22 november 2022

Aankomende week ronden alle groepen het thema ‘Ik ben een Kunstenaar’/Leonardo af. De Atelierhoeken zijn in de onderbouw weer opgeruimd en de p...


Lees verder

Speelgoed inzamelen

Dinsdag 22 november 2022

Wij doen dit jaar weer mee met de sympathieke actie van Toys ’N Wrap. Deze stichting zet zich in om ervoor te zorgen dat kinderen in de regio Rotterd...


Lees verder

Studiedag

Dinsdag 22 november 2022

Wij hebben deze week een prettige en interessante studiedag met het team gehad. Daarin zijn twee onderwerpen aan bod gekomen. In de ochtend oriënteerd...


Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijdag 14 oktober 2022

Vorige week is er voor iedere leerling een mail naar een de ouders verstuurd waarin verzocht wordt om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen voor dit scho...


Lees verder

Voorlezen

Vrijdag 14 oktober 2022

De kinderboekenweek is vorige week feestelijk gestart met zingen en dansen! Het was heel leuk om te zien hoeveel ouders er in de klassen voorgelezen hebben...


Lees verder

Schoolontwikkeling

Vrijdag 14 oktober 2022

Wij werken aan de verbetercultuur van de school middels de strategie van ‘LeerKracht’. Dit betekent dat er wekelijks kort overlegd wordt over e...


Lees verder

Zien! gesprekken

Zien! gesprekken

Vrijdag 14 oktober 2022

Op de jaarkalender staan de ‘Kindbegrip’-gesprekken in week 44 gepland. Het leek er namelijk op dat Zien! (het programma dat we gebruiken om de...


Lees verder

Parro privacy instellingen

Vrijdag 9 september 2022

Parro privacy instellingen De leerkrachten delen regelmatig beeldmateriaal van de activiteiten in de klas via Parro. Wij willen u vriendelijk vragen om via...


Lees verder

Nieuwe samenstelling directie

Nieuwe samenstelling directie

Vrijdag 9 september 2022

Nieuwe samenstelling directie Sinds de start van dit schooljaar wordt de directie van de school gevormd door drie personen. Onderling hebben wij de verschi...


Lees verder

Nieuw(school)jaarsreceptie

Vrijdag 17 juni 2022

Komend schooljaar gaan wij de nieuw(school)jaarsreceptie weer in ere herstellen! Wij melden dit nu alvast zodat u daar eventueel in uw agenda rekening mee ...


Lees verder

Ouderraad, klassenouders en hulpouders

Vrijdag 17 juni 2022

Gedurende dit schooljaar, sinds de ouders weer in school kunnen komen, is de ouderraad weer van start gegaan. De ouderraad wordt gevormd door alle klassen...


Lees verder

Nieuwbouw Globetrotter

Vrijdag 3 juni 2022

Vorig schooljaar heeft de gemeente Rotterdam een noodlocatie (’t Schip) geplaatst omdat wij ‘uit ons jasje groeien’. Tegelijkertijd is er...


Lees verder

Globetrotter zelfstandig

Vrijdag 3 juni 2022

Misschien heeft u in de media gehoord dat de minister van onderwijs deze week 34 van de 56 aanvragen voor verzelfstandiging of oprichting van scholen heeft...


Lees verder

Globetrotter excellente school!!

Globetrotter excellente school!!

Woensdag 26 januari 2022

Met trots kunnen wij u vertellen dat wij  24 januari van het ministerie van onderwijs voor de tweede keer het predicaat Excellente school hebben mogen...


Lees verder

Thema's

Thema's

Dinsdag 9 november 2021

Zoals u waarschijnlijk weet, worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschap en techniek bij ons vormgegeven middels schoolbrede thema’s. D...


Lees verder


Maashavenkade 225

3072 ES Rotterdam

010-4842437

info@nullglobetrotterkatendrecht.nl