School maatschappelijk werk (SMW)

School maatschappelijk werk (SMW)

De schoolmaatschappelijk werkerster (Nelleke Torn) kunnen op initiatief van ouders/verzorgers of school hulp bieden aan leerlingen, ouders en/of leerkrachten. De schoolmaatschappelijk werker voert in eerste instantie gesprekken met de betrokkenen. Als dit niet voldoende blijkt om de problemen op te lossen of als andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlener of instantie hiervoor geschikt is en zal verwijzing volgen. Enkele voorbeelden van situaties waarin schoolmaatschappelijk werk een rol kan spelen zijn: pesten, problemen met sociale vaardigheden, problemen in thuissituatie, gescheiden ouders, (rouw)-verwerkingproblematiek, verslaving, depressieve gevoelens.

Mocht het voor u lastig zijn om kosten zoals schoolgeld, schoolkamp, sport of muziekles voor uw kind zelf te betalen, dan kan de schoolmaatschappelijk werker samen met u naar een passende oplossing zoeken. Afhankelijk van uw inkomen en persoonlijke situatie bestaan er mogelijkheden om hulp te krijgen bij de bekostiging. De intern begeleider of de directeur kunnen u in contact brengen met de schoolmaatschappelijk werker.

Nelleke Torn werkt bij ons op maandag en dinsdag en is bereikbaar via: nelleke.torn@smwr-rijnmond.nl

 

Terug

Maashavenkade 225

3072 ES Rotterdam

010-4842437

info@nullglobetrotterkatendrecht.nl