Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), die samen met de directie werkt aan goed onderwijs voor de leerlingen en aan een fijne werkomgeving voor de docenten. Op een aantal onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht – de schooltijden bijvoorbeeld, of het schooljaarplan. Over veel andere onderwerpen heeft de MR adviesrecht.

Leden
In een MR zitten leerkrachten en ouders. Zij zijn de vertegenwoordigers van hun ‘eigen’ groep. In de MR van De Globetrotter zitten: 
De oudergeleding: Valentina Toledi, Nalan Safak-Karakus, Qasam Hussain en Duco Hoogland (voorzitter). 
De personeelsgeleding: Sandra Kramer, Anita Tillemans, Carola Kattestaart en Laura de Ridder. 

Hoe werken wij?
De MR komt elke maand bij elkaar: de ene maand alleen met elkaar (de MR-vergadering), de andere maand met de directie erbij (de overlegvergadering). Op de MR-bijeenkomst bereiden wij stukken voor, op de overleg-bijeenkomsten bespreken we dit met de directeur of geven we onze adviezen. De MR-bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle belangstellenden. Al met al duren deze bijeenkomsten ongeveer 2 uur. Tijdens de MR-vergadering wordt er van je verwacht dat je meedenkt over de visie en ontwikkeling van de school.

Voor algemene informatie over de MR: infowms.nl

Wanneer u een vraag heeft voor de MR kunt u contact opnemen met 1 van de leden of via mr@globetrotterkatendrecht.nl

Terug

Maashavenkade 225

3072 ES Rotterdam

010-4842437

info@nullglobetrotterkatendrecht.nl