Communicatie

Communicatie

Persoonlijk contact
Drie keer in het jaar is er een gesprek met u, uw kind en de leerkracht. Dat zijn het kennismakingsgesprek (begin van het schooljaar), het eerste (februari /maart) en tweede (juni/juli) rapportgesprek.

Daarnaast is er in november het ZIEN gesprek met u en de leerkracht, Hierin wordt de sociaal/ emotionele ontwikkeling van uw kind besproken. Uiteraard vinden er tussendoor ook gesprekken plaats op aanvraag van de leerkracht of van u. Uitgangspunt is dat de leerkracht en ouder beide verantwoordelijk zijn voor het welbevinden van het kind en er daarover open gecommuniceerd wordt. Daarnaast praten we niet over de kinderen, maar met de kinderen erbij.
Het gaat immers om hen!

Belangrijke informatie

In het begin van het schooljaar krijgt u een schoolkalender met daarin alle belangrijke gebeurtenissen en vakanties. Daarnaast krijgt u via Parro ons de nieuwsbrief en soms een brief.

We vinden het belangrijk om u goed op de hoogte te houden van wat er speelt op school en in de klas. Wij werken met de Parro app, waarin verschillende onderdelen m.b.t. communicatie ondergebracht zijn. Om deze app in werking te stellen moet u het volgende doen:

• Ga naar Play Store (Android en Apple)
• Zoek Parro op en installeer
• De leerkracht nodigt u uit en stuurt u een koppelcode
• U accepteert de uitnodiging en wordt doorgestuurd naar de Parro webapp
• Hier doorloopt u het registratieproces

Terug

Maashavenkade 225

3072 ES Rotterdam

010-4842437

info@nullglobetrotterkatendrecht.nl