Visie op onderwijs

Visie op onderwijs

Alle kinderen willen opgroeien tot autonome, aardige, vaardige en waardige wereldburgers. Wij begeleiden kinderen tijdens dit proces. Dit doen we door ze te motiveren, stimuleren, uit te dagen, buiten de kaders te denken, ze met liefde te omringen en ze te prijzen waar ze goed in zijn. Het welbevinden van onze leerlingen is het allerbelangrijkste.

Alleen wanneer zij zich ontspannen en veilig voelen kunnen zij tot grote prestaties komen. Wij geloven in het benadrukken van daar waar je goed in bent. Wij geloven in complimenten in plaats van straf. Wij geloven in hoge verwachtingen. Nergens zoveel vrijheid als daar waar regels zijn.

De structuur van het Daltononderwijs staat voor datgene waar ieder kind behoefte aan heeft. Wij geven het kind binnen kaders (leerdoelen) de mogelijkheden om samen te werken, om zelfstandig te opereren en om zelf verantwoordelijk te kunnen zijn. De Globetrotter Katendrecht wil dat alle leerlingen groeien. Zowel op cognitief, creatief als op sociaal emotioneel gebied.

Deze groei wordt gemeten. Verzamelde data geven de school informatie over welke vervolgstappen het onderwijs moet bieden om verder te groeien en kinderen de kans te geven om zich optimaal te ontwikkelen. Daarom krijgt elke leerling de mogelijkheid om zich te ontplooien op de manier die bij hem of haar past.

Wij willen een onderwijsleersituatie scheppen die het mogelijk maakt een continu ontwikkelingsproces bij kinderen te bewerkstelligen wat betreft de verstandelijke, de sociaal-emotionele, de motorische en de creatieve ontwikkeling. Wij stemmen ons onderwijs af op de voortgang in ontwikkeling van iedere leerling. Door onze zorgstructuur proberen we ons onderwijs aan te passen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Hierbij wordt rekening gehouden met de thuissituatie van een leerling, het zelfbeeld, de motivatie, het werkgedrag en zijn sociale vaardigheden.

Op de Globetrotter Katendrecht willen we kinderen 'totaalonderwijs' kunnen bieden. Dit houdt in dat kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar van een ononderbroken onderwijsaanbod kunnen genieten. Van 0-6 jaar zijn onze partners Kinderdam en Peuter en Co. Op onze school is Gaaf op Zuid gevestigd: een voorziening van PPO voor hoogbegaafde kinderen. Daarnaast hebben wij de 'Anders geleerd groep'. Deze groep werkt volgens de normen van het SBO (speciaal basisonderwijs), waarbij zij zoveel mogelijk in de reguliere groepen integreren. Zij krijgen gedurende drie dagen per week intensieve, extra ondersteuning.

Terug

Maashavenkade 225

3072 ES Rotterdam

010-4842437

info@nullglobetrotterkatendrecht.nl