Thematisch onderwijs

Thematisch onderwijs

Tussen de lokalen op onze school kunnen de wanden geopend worden, zodat er veel meer mogelijkheden ontstaan om de lessen vorm te geven. De leerkrachten bereiden hun lessen samen voor, kunnen de instructiemomenten beter laten aansluiten bij de behoefte van de leerlingen en delen een verantwoordelijkheden tijdens deze momenten. Ze geven elkaar feedback op dat wat ze zien. Kinderen worden bij ons door meerdere leerkrachten geobserveerd en geholpen. Juist door het werken met open wanden krijgt dit een mooie vorm. Ook het samenwerken met de leerlingen uit de andere groep biedt mogelijkheden tot nieuwe kennismaking, gedeelde projecten of meer begeleiding op het juiste niveau.

Voor ons is het welbevinden van een kind een vereiste om tot leren te komen. Dit betekent dat daar specifieke aandacht voor is, middels Kindkracht. De leerlingen kunnen dagelijks of wekelijks aangeven hoe ze zich voelen. Tijdens een z.g. bordsessie wordt aangeven hoe het kind zich voelt. Op deze manier worden alle kinderen in de klas verantwoordelijk om te zorgen dat ook kinderen die zich minder prettig voelen toch een fijne dag kunnen hebben.

Kinderen kunnen doelen stellen en kunnen de leerkracht feedback geven middels dit bord.

Het team en de directie werkt op precies dezelfde manier. Dat wat zichtbaar is op klassenniveau, is zichtbaar op teamniveau (en noemen we dit Leerkracht), is zichtbaar op schoolniveau. Dat noemen we in het Dalton onderwijs: parallelprincipe.

Ons werk is natuurlijk nooit af of klaar. We willen altijd blijven ontwikkelen. Kenmerkend voor de Globetrotter is het voortdurend bezig zijn met innovatief leren. We staan altijd open voor verbetering en zoeken naar vernieuwing om actueel en up-to-date te blijven voor de kinderen van nu!

Wij geven op school alle reguliere vakken, volgen daarbij een methode gebonden leerlijn en gebruiken van evaluatie en toetsting (zonder cijfer) om onze leerlingen te volgen. Daarnaast geloven we in maatschappelijke veranderingen en willen we als school met onze tijd meegaan. Onze leerkrachten ontwikkelen samen met de leerlingen thema’s op basis van Geïntegreerd Onderwijs (GO!) waarin vakken als geschiedenis, biologie en aardrijkskunde verwerkt zijn. Kunst- en cultuuronderwijs helpen de kinderen van nu zich te presenteren in het leven van morgen. Door vakken als drama, dans, muziek, handvaardigheid en tekenen in het reguliere pakket op te nemen, ontwikkelen we bij kinderen het hebben van aandacht en respect voor ieders talenten. Kinderen leren zich presenteren, durven zich meer te uiten, krijgen de kans zich te verbreden en te verdiepen in de kunsten of het culturele erfgoed.

Dit maakt van onze leerlingen levenskunstenaars, mensen met aandacht voor anderen, mensen met aandacht voor dat wat misschien niet zo voorspelbaar is. Mensen met een creatieve geest. De creatieve geest is een geest die oplossingen kan bedenken, innovatief is, vaardigheden combineert. Kortom: we geloven in het ontwikkelen van een creatieve geest, voor kinderen van onze toekomst. 

Terug

Maashavenkade 225

3072 ES Rotterdam

010-4842437

info@nullglobetrotterkatendrecht.nl